Cardápio

Temaki

 • Temaki de Salmão
 • Temaki de Atum

Yakisoba

 • Tradicional (carne, frango e vegetais)
 • Vegetariano (só vegetais)
 • Frango (frango e vegetais)
 • Carne de Porco (carne de porco, ague, moyashi
 • Wagyu (carne bovina wagyu – raça especial japonesa)
 • Especial Akari (shiitake, kamaboko, kanikama)
 • Especial Vegetariano (shiitake, ague, moyashi)
 • Completo (camarão, carne bovina, frango, kani, shiitake)
 • Sauce Yakisoba (seco – carne bovina, ague, shiitake, moyashi)

Yakimeshi – Risoto + Misoshiru + Salada

Teishoku (Combinado c/ Arroz e Misoshiru)

 • Espeto Teishoku (espetinho de frango ou carne)
 • Karaage Teishoku (frango à passarinho)
 • Gyukatsu Teishoku (filé bovino à milanesa)
 • Tonkatsu Teishoku (bisteca de porco à milanesa)
 • Torikatsu Teishoku (filé de frango à milanesa)
 • Wagyukatsu Teishoku (filé de wagyu à milanesa)
 • Pescada Fry Teishoku (pescada à milanesa)
 • Butaniku Teriyaki Teishoku (bisteca de porco c/ miso na chapa)

Porções

 • Guioza
 • Harumaki
 • Tempura c/ Camarão
 • Shimeji na manteiga
 • Espetinho de frango ou carne
 • Karaage
 • Gyukatsu
 • Tonkatsu
 • Torikatsu
 • Wagyukatsu
 • Pescada Fry
 • Butaniku Teriyaki